PC-Market – zmiany pod kątem RODO

Dostępna jest już wersja dystrybucyjna programu PC-Market 7.5.123.171 zawierająca pakiet zmian, które posiadaczom PC-Market przetwarzającym dane osób fizycznych ułatwią spełnienie ich obowiązków wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Najważniejsze zmiany w programie PC-Market związane z obsługą osób fizycznych, to m. in.:

– możliwość oznaczenia kontrahenta jako 'osoba fizyczna' (indywidualnie i grupowo),
– definicja listy zgód na ustalone cele przetwarzania danych osobowych, z przypisaniem jej do 'typu osoby fizycznej',
– przypisanie osobie fizycznej określonego 'typu', wraz z powiązaną z nim listą/formularzem zgód (indywidualnie i grupowo),
– rejestrowanie udzielenia (lub cofnięcia) danej zgody od osoby fizycznej, wraz z odłożeniem w historii zdarzeń z tym związanych,
– wydruk formularzy zgód (informacyjnych lub do podpisu) dla wskazanej osoby fizycznej,
– operacja 'zapominania danych osobowych' dla osób fizycznych (indywidualnie i grupowo),
– nowe uprawnienia pozwalające przydzielać (lub zabierać) dostęp do wymienionych wcześniej danych, w tym m.in. rejestrowanie zgód uzyskanych od osób fizycznych oraz wgląd w dane zarejestrowanych osób fizycznych,
– PCMBak oraz PCMRepl – możliwość szyfrowania generowanych zbiorów.


RODO – obsługa mechanizmów związanych z obsługą danych osobowych osób fizycznych – instrukcja obsługi

n/a Secured By miniOrange