Fakturowanie PRO – generowanie pliku JPK_VAT

Opis w jaki sposób przygotować plik JPK VAT, w celu przesłania go do biura rachunkowego.
Przeznaczony jest dla użytkowników programów:
– Fakturowanie PRO, 
– Fakturowanie PRO PLUS,
– Magazyn i Faktury PRO,
– Magazyn i Faktury PRO PLUS.

1. Uzupełnij wszystkie pola w oknie Dane firmy (menu: Konfiguracja/Dane firmy), w szczególności:
– Nazwa skrócona,
– Kod urzędu (JPK).

2. Kliknij w menu Raporty/JPK, a następnie wybierz odpowiedni typ pliku JPK (VAT).

3. W oknie „Wybierz kryteria JPK_VAT” należy:
a) wybrać Okres, jaki ma uwzględniać plik JPK_VAT;
b) wskazać Wersję pliku JPK_VAT:
– 3: dotyczy rozliczeń za 2018 rok;
– 2: dotyczy rozliczeń za 2017 rok.
c) Kliknąć w OK w celu wygenerowania pliku JPK_VAT.

4. Wyświetli się okno „JPK” z informacją zawierającą:
a) nazwę pliku np.: Nazwa_Skrócona_Firmy_JPK_VAT_V3_R2018_M1.xml
b) lokalizację domyślną, w której zapisał się plik C:/ProgramData/BiznesmenPRO/Magazyn/Eksport.

Jeśli chcesz, aby plik zapisywał się w innej lokalizacji niż domyślnie zdefiniowana w programie, otwórz okno Ustawienia (dostępne w menu Konfiguracja/Ustawienia), kliknij w Edytuj, wskaż nową lokalizację w polu „Katalog eksportu danych”, kliknij Zapisz.

5. Przygotowany plik JPK_VAT można teraz wysłać do biura rachunkowego np. dołączając go do wiadomości e-mail.  

Źródło:
https://www.biznesmen.com.pl/blog/post/jak-generowac-pliki-jpk-z-programow-fakturowanie-pro-oraz-magazyn-i-faktury-pro

n/a Secured By miniOrange