KSeF – Krajowy System e-Faktur

PC-Market – Sposób wysyłki faktur do KSeF:
Do obsługi wysyłki e-faktur tworzony jest mechanizm na bazie programu PC-Market, który będzie odpowiedzialny za wysłanie tychże faktur.
W ramach mechanizmu będą obsłużone dwa rodzaje wysyłki:
1. interaktywna (od razu przy kliencie podczas płatności)
2. wsadowa (masowa wysyłka dokumentów po wcześniejszej konfiguracji mechanizmu)
Za rodzaj wysyłki będzie odpowiedzialna własność przypisana w kartotece kontrahenta.
W programie PC-Market dostępny będzie podgląd komunikacji z KSeF, m.in. stanów oraz statusów wysłanych dokumentów
Ważne:
Obsługa KSeF będzie dostępna dla programów i urządzeń, które podłączone są w ramach licencji do programu PC-Market z wykupioną aktualną subskrypcją
Harmonogram:
– wersja dystrybucyjna (ogólnie dostępna) – grudzień 2023
n/a