PC-Market -> Obsługa KSeF

Poniżej prezentujemy zakres zmian związanych z przystosowaniem programu PC-Market do obsługi KSeF:

Etap 1:
1. Walidacja zgodności ze schematem FA(2) przy zapisie faktury/korekty do bazy PC-Market i PC-POS
2. Wysyłka “interaktywna” do KSeF z PC-Market i PC-POS faktury własnej i jej korekty
3. Zmiany w PC-Market i PC-POS w wydrukach FV i ich korekt wysłanych do KSeF
4. Obsługa wysyłki „wsadowej” – dla wielu dokumentów, w tym sytuacji awaryjnych (w ramach odpłatnego modułu KSeF)
5. Usługa Windows automatyzująca proces wysyłki wsadowej FV do KSeF, aktualizacji ich statusów, pobierania UPO (w ramach odpłatnego modułu KSeF)
6. Dodanie obsługi nowego formatu EDI KSeF dla importu dokumentu dostawy
7. Obsługa nowych rodzajów faktur korygujących, nowych własności kontrahenta i powodów zwolnienia dla faktury VAT zwolnionej

Etap 2:
1. Wysłanie faktur VAT RR i ich korekt do KSeF dla rolników zarejestrowanych w KSeF
2. Zmiany w poleceniach przelewów dla płatności MPP wynikające z KSeF
3. Obsługa kodu 2D dla FV KSeF, czekamy na rozporządzenie MF
4. Import ręczny faktury zakupu z KSeF do PC-Market (w ramach odpłatnego modułu KSeF)
5. Import automatyczny faktur zakupu i korekt zakupu (w ramach odpłatnego modułu KSeF)
6. Umożliwienie automatycznej wysyłki email z informacją o wystawieniu faktury w KSeF (w ramach odpłatnego modułu KSeF)

Harmonogram:
Planowany harmonogram zwalniania wersji testowej oraz dystrybucyjnej zawierającej obsługę KSeF:

– wersja beta PC-Market 7.9 dla Partnerów – grudzień 2023
– wersja dystrybucyjna PC-Market 7.9 – luty 2024

W przypadku pytań lub zleceń serwisowych dotyczących rozwiązań INSOFT, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

Prezentacja omawiająca KSeF i zakres zmian w programach PC-Market i POS:


n/a