RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:
@SERWIS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
01-402 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 12/428
NIP: 5272835738 | REGON: 369360037 | KRS: 0000715329
e-mail: biuro@aserwis.pl
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o współpracę oraz w związku z realizacją umowy o współpracę, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest przepis art. 6 ust 1 lit. b RODO.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związania stron umową o współpracy, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem umowy o współpracę i realizacją umowy o współpracy.
Pytania dotyczące naszej Polityki Przetwarzania Danych Osobowych prosimy kierować do administratora serwisu, poprzez poniższy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez @SERWIS.PL Sp. z o.o. w zakresie wynikającym z powyższego formularza, w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest podmiot @SERWIS.PL Sp. z o.o. 00-801 Warszawie, ul. Chmielna 73B/14. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Nadawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia lub usunięcia.

n/a