Symfonia START – generowanie pliku JPK_VAT

Aby wygenerować plik JPK_VAT wykonaj następujące czynności:
– Wejdź w Kartoteki > Urzędy
– Dodaj nowy urząd za pomocą przycisku Nowy urząd

– Wprowadź dane urzędu skarbowego, a w szczególności czterocyfrowy Kod e-Deklaracji i zapisz.
Każdy urząd skarbowy posiada unikalny czterocyfrowy e-kod, który można wyszukać w internecie

W kartotece urzędów wybierz w prawym dolnym rogu polecenie Zestawienia, a następnie Wykonaj Raport

W oknie Wybór wydruku wybierz nazwę raportu JPK_VAT – Rejestry VAT i kliknij OK.

Pojawi się okno z parametrami raportu JPK

W oknie parametrów wskaż okres, za który generujesz plik JPK oraz urząd skarbowy, do którego kierowany jest raport i wybierz przycisk Zapisz.
W polu Lokalizacja pliku znajduje się ścieżka do folderu, w którym zostanie zapisany raport JPK

Wyświetli się okno z informacją, że plik został zapisany

Pamiętaj!Wygenerowanie pliku JPK nie oznacza jego wysłania!

Po kliknięciu Otwórz folder możemy przejść bezpośrednio do katalogu, w którym zapisał się plik JPK.

Przycisk Lista raportów JPK dostępny jest dla użytkowników posiadających zainstalowany moduł Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje i umożliwia bezpośrednie przejście do okna wysyłania raportów JPK.

Raport JPK_VAT jest dostępny również z menu Deklaracje > Zestawienia > Wykonaj raport.

Źródło:
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/Text.aspx?id=12539

n/a Secured By miniOrange